Tuulõ käen
Raimond Kolk, kogust "Kõiv akna all" (1952)

Tuulõ käen
kõik ettepoolõ kallus.
See om hirm ja see om pallus.
Viil ei tulõ surm,
viil om mu rinna sisen vallus.

Tuul oh tuul,
kas olõt sina Otsija hääl?

Tuulõ käen mi ettepoolõ kallu
nigu saar vai kõiv vai lepp,
tatrik, rügä, niidühain.

[tõlge eesti keelde]
Tuule käes
kõik ettepoole kaldub.
See on hirm ja see on palve,
Veel ei tule surm,
veel tunnen ma valu.

Tuul oh tuul,
oled sa Otsija hääl?

Tuule käes kaldume ettepoole
nagu saar või kask või lepp,

tatar, rukis, niiduhein.

 

< tagasi